Naskenovali jste NFC štítek?

For English text see below.

Věc označená tímto štítkem je mým majetkem nebo ji mám svěřenu do užívání. Kontaktujte mě na telefonu +420 778 412 153 nebo pište na e-mail radim.krivosik@fraenkische-cz.com.

Děkuji.

Radim Krivošík

Did you scan NFC tag?

A thing marked by this tag is my property or in my use. Contact me by phone +420 778 412 153 or write an e-mail to radim.krivosik@fraenkische-cz.com.

Thank you.

Radim Krivošík